Fotografije

Ovdje donosimo nekoliko fotografija iz knjige, sa kratkim opisom. U istraživanju dolazi preko 180 fotografija čiji detaljni opis, sadržaj i svrhu možete pročitati u samoj knjizi.


Pisani kamen, fotografirao Mance:
28. studenoga 2020.

Tlocrt gradine Bočaj. Izvor: Većeslav
Henneberg, MK-UZKB-OVH, 1919. – 1925.

Srednjovjekovni zaselci Kosinja.
Izvor: vlastiti.

Leonhard Beck, Krbavska bitka, oko
1514. godine. Izvor: The British Museum

Zapis o Izgubljenoj inkunabuli iz 1492. godine, fotografirao i uredio Mance. Izvor: Tkonski zbornik, HAZU. Singnatura IV a 120, str. 95r/v

Zapis “Onog nekog”, odnosno Ambroza Kacitića od plemena Kolunića, od 15. studenog 1482. godine u Novakovom misalu. Vektorizirao: Mance.

Zapis đakona Jurija od 26. lipnja 1482. godine u Novakovom misalu. Vektorizirao: Mance.

Predložene promjene Fučićevog čitanja sa ploče Anža Frankapana ugrađene u kapelu sv. Vida u Kosinjskom Bakovcu. Izvor: Branko Fučić: Glagoljski natpisi, 1982., str. 217., dorada Mance.

Kosinjski župnik Bruno Vernazza, mučki ubijen od partizana 15. travnja 1945. godine. Izvor: ured župe Kosinj, potpis dorada Mance.

Slijepi tisak u našem Prvotisku iz 1483. godine, kalendar ožujak, treći znak lijevo gore, kod datuma 29. ožujka.

Slijepi tisak jata u našem Prvotisku iz 1483. godine, ukupno 30 znakova iznad oba stupca teksta, na stranici 89v.