MUK – LIK Pisme kosinjke*

*Pjesme su napisane ikav­sko-ekavskim mjesnim govo­rom Donjega Kosinja u Lici, najvećega sela kosinjske mikro­regije, prostora u kojemu je na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće ži­vjelo više od deset tisuća, a da­nas ondje živi manje od tisuću ljudi. Na području Kosinja na­laze se brojne prirodne i kultur­ne znamenitosti (Car Jela, najve­će velebitsko stablo i najveća jela u Europi, meandar rijeke Like koja vijuga poljem do svoga po­nora Begovca ili Markova pono­ra, arheološka nalazišta, poput groba japodske kneginje, Pisani kamen, rimski pravni dokument iz 1. stoljeća, Kosinjski most, kosinjske crkve, itd.). No, uz po­plave, Kosinj je najpoznatiji po svojoj srednjovjekovnoj tiskari u kojoj je 1491. otisnut Brevijar, a po svemu sudeći i hrvatski prvo­tisak – Misal po zakonu rimsko­ga dvora iz 1483. godine.


ČOJEK

što je čojek

ko je čojek

a ko nije

bog se rodil
kaj čojek

ljudi bi tili bit
kraljovi

a kraljovi

bogovi


NAROD

jedni mislidu
da in je neko nešto odnil
xxxxi ukral
i da uvik dobijedu manje
i bugaridu
i ljutidu se

drugi se osićadu
drukše odiljeno osamljeno
i uvik da su
na svakome mestu i u
xxxxsvakome društvu
prifloki

treći odedu ća
čin treba nešto radit
ili odlučit
odma
utečedu
čin treba dignit glavu

četvrti gledadu svit
a vididu samo sebe
i svoje
želje i potrebe
do koji idedu
bez milosti

peti najvolidu
sidit u nuglu
i zijat iz svega glasa
u sebi
tako jako
da ji niko ne čuje

nekoji
su mišani
zera jedno zera drugo

a ima još i gori
o kojima nećemo pisat

siguro ima i bolji
ali to su već blaženiki

skoro svima
se skoro uvik
čini
da je njijov križ
najteži

(a vragzna
što je bilo i što
more bit)


MUK – LIK

znan da niš ne znan
xxxxxxxxxxxxxxxxxx(sokrat)
mučanje je zlato
xxxxxxx(narodna poslovica)
o čemu se ne more divanit
o tome se mora mučat
xxxxxxxxxxxx(wittgenstein)

niko ne zna
niš
baš niš
i niko niš
ne more
znat

a svako misli
da zna
bar malo
ili zera više
ili sve

nis ni ja bolji
ni gori

i znan i ne znan
da sve znan
i da
niš ne znan

tako je

ali ne znan
ko to more svatit
i bi li iko trebal
‘svatit

i da li iko išto razumi
i da li iko ikoga razumi
i da li ja ikoga razumin
i da li ja sebe razumin

dva su morda
a istina je
jedna

muk – lik


ČEKAN VITAR

pred manon puca pogled
na kloštar
zelena smeđa žuta i plava
su se savršeno izmišale

lipota

čujedu se zvona
ovce pasedu u polju
u šljivaru
malo dite
leti za frndalicon
na zidu sidi ljubasta mačka
u nos mi ulazi dišanje
pokošene mličike i suvoga
xxxxsena

zadivljen oblikiman i
xxxxpokretiman
opijen bojan i dišanjon
čini mi se koda čujen i
xxxxbrunce

al nema ji
nema krav ni volov
ni bakov
ni konjov

nema ni naroda

sićan se
dica su gonila blago
i veselo
fućkala pivala skičala

babe i dedi su divanili
xxxxkako je bilo prvo
i užali su imat
cukrice u žepima

narod je išal u polje
i u palež
uvik je bila larma
i smij

i pravdanje
i zijanje
svačesa je bilo

i lipo i gadno
i crno i belo
i čisto i blatno

lipota

sad se niš ne čuje
sve se ustavilo
umirilo

nema ni vitra

a ja celo leto
čekan
vitar

i kapljice rodne kiše

da meko panedu na žednu
xxxxzemlju
i blagoslovidu
ovu lipotu

ovu lipotu
napušćanu


ODUVIK SI ZNAL

dok si na kolenima
oblazil zavet oko crkve
skakavci
su skakali
po tvojin širokin plećiman

glava i rbat
su ti bili prepuni
trave lišća grančic
mravov i svakakvi kukcov

nisi ni ositil
kako se vreme brzo
xxxxminjalo
kako su oblaki sakrili
xxxxsunce
i kako je počela padat sitna
xxxxkiša

dok si na kolenima
oblazil zavet oko crkve
med molitvan i
prošnjan
u slikan svoje nutrine
vidil si sjaj životvoran

i oduvik si znal
da ćeš jednon u životu
do kraja slomljen ali
xxxxpotpuno sigur
miran i radostan
živ
oblazit zavet
na petrovu
kad lipe najlipše dišidu


MANJE POZNATE RIJEČI I IZRAZI

muk – negovorenje, šutnja
lik – lijek
kaj čojek – kao čovjek
tili – htjeli
narod – ovdje u značenju: ljudi; imenica ljudi uglavnom se koristi u značenju muškarci; glas d na kra­ju riječi izgovara se bezvučno, sko­ro kao t
bugaridu – plaču, nariču
drukše – drugačije
priflok – osoba koja nigdje ne pripada
odma utečedu – odmah pobjegnu
svit – svijet
najvolidu – najviše vole
u nuglu – u kutu
zijat – vikati
ji – ih
nekoji – neki
zera – malo
mučanje – šutnja
divanit – govoriti
nis – nisam
svatit – shvatiti
da li iko išto razumi – razumije li itko bilo što
morda – možda
pred manon – preda mnom
kloštar – ovdje: dio polja u blizini nekadašnjeg pavlinskog samostana
leti za frndalicon – trči za leptirom
ljubasta – šarena; uže značenje: bijelo lice i prsa, ostatak druge boje
dišanje – miris
suvoga sena – suhoga sijena
brunce – veća zvona
bakov – bikova
nema ni naroda – nema ni ljudi
dica su gonila blago – djeca su tjera­la/vodila stoku
fućkala – zviždala
skičala – vrištala
babe – bake
dedi – djedovi
divanili kako je bilo prvo – govorili kako je bilo ranije
užali su imat – običavali su imati
cukrice – bombone
u žepima – u džepovima
palež – iskrčen dio šume
larma – buka
pravdanje – svađanje
zijanje – vikanje, galama
svačesa – svačega
gadno – ružno
blatno – prljavo
ustavilo – zaustavilo
celo leto – cijelo ljeto
čekan vitar – čekam vjetar
panedu – padnu
napušćanu – napuštenu
oblazil zavet – obilazio zavjet
rbat – hrbat, leđa
ositil – osjetio
med molitvan i prošnjan – među molitvama i prošnjama
sigur – siguran
na petrovu – na blagdan sv. Petra i Pa­vla (29. lipnja)
dišidu – mirišu


dr.sc. Milan Bošnjak, objavljeno u: Vijenac, br. 706, od 25. ožujka 2021., str. 17.