Kosinj: “Jela Car”

Jela Car nalazi se na potezu Gornji Kosinj, Kosinjski Bakovac, vrelo Živulja i dalje makadamskom cestom prema Velebitu. Hrvatske šume pozicioniraju Jelu Car u Šumariju Perušić, gospodarsku jedinicu „Konjska draga – Begovača“, odsjek 98a. Detaljnu GPS lokaciju možete pronaći na Google Maps – OVDJE.

Radi se o najstarijoj i najvećoj običnoj jeli (lat. Abies alba) u Europi. Obična jela je ekološki, gospodarski i tradicionalno najvažnija hrvatska četinjača, a poslije obične bukve i hrasta lužnjaka i najzastupljenija vrsta drveća u Hrvatskoj. Dolazi na nadmorskim visinama od 700 do najviše 1400 m, gdje stvara gustu šumu zajedno s bukvom i običnom smerkom.

Točnu starost Jele Car ne znamo, no obzirom na veličinu pretpostavlja se da je stara možda i tisućljeće. Radi se o stablu visine 42,5 m (udar groma svojevremeno joj je oštetio vrh koji je kako se kazuje bio preko 50 m visine), te obujma 5,92 m (neki izvori kazuju 5,42m).

O kakvom se starcu i gorostasu radi najbolje govori sljedeći podatak: U Park-šumi Golubinjak u Gorskom Kotaru raste “Kraljica šume”, divovska jela stara oko 250 godina, visine 37 m i širine 1,4 m. Ako je “Kraljica šume” rasla oko 250 godina da bi se udebljala 1,4 m, tada je “Jela Car” zaista morala rasti oko 1000 godina da bi se udebljala 5,9 m. Naravno točno određivanje starosti daleko je složenije, a ovo je samo usporedba i pokazatelj još jedne Kosinjske posebnosti.

Niže se donosi nekoliko fotografija Jele Car, koje sam osobno fotografirao 22. veljače 2020. godine, a na ovom LINK-u možete pogledati video Jele Car koji je dronom 2019.god. snimila TZ grada Perušića.

Jela Car, fotografirao Mance, 22.02.2020.god.
Jela Car, fotografirao Mance, 22.02.2020.god.
Jela Car, fotografirao Mance, 22.02.2020.god.
Jela Car, fotografirao Mance, 22.02.2020.god.
Jela Car, fotografirao Mance, 22.02.2020.god.
Korijenak Jele Car, odlomila priroda, ubrano 22.02.2020.god.

U Zagrebu, 16.11.2020.god., mr.sc. Ivan Mance