Kosinjska prezimena i nadimci

Oslobođenjem Like od Osmanlija 1689. godine, vrlo brzo se naseljavaju stanovnici, koje ondašnja vlast razmješta po mjestima širom Like, pa tako i u kosinjskom kraju.

Sve o naseljavanju Kosinja nakon izgona Osmanlija (Turaka) možete pročitati u sjajnoj knjizi Stjepana Pavičića: Seobe i naselja u Lici, Zagreb, 1962.god. Koristeći tu knjigu, potom stranicu Registra geografskih imena LINK, Hrvatsku osnovnu kartu HOK (o kojoj smo već pisali i govorili) i najvažnije Vašu pomoć u komentarima jednog posta o kosinjskim prezimenima, a gdje ste upisivali nadimke iz Gornjeg i Donjeg Kosinja – sastavio sam nižu tablicu.

Nadimak (Špicname, špicnamet – od njem. Spitzname) kako kaže Hrvatski jezični portal, podrazumijeva drugo, neslužbeno ime koje netko dobiva u zajednici; ob. po asocijaciji na neku osobinu, porijeklo, zanimanje itd. LINK. Tako smo od Vaših 150tak komentara i gornjom analizom u prvom stupcu tablice prikupili 63 kosinjska špicnameta, raspoređenih po 53 prezimena Gornjega i Donjega Kosinja i njihovih zaselaka. Primjetit ćete kako za dosta prezimena nemamo upisane nadimke, pa bi svaka pomoć po tom pitanju bila dobro došla. Prezimena se donose abecedno.

Sljedeći stupac u tablici prikazuje oronime (odnosno geografske nazive) koji se pojavljuju u kosinjskom kraju, a nastali upravo od prezimena žitelja. Oronimi su izvađeni iz Hrvatske osnovne karte HOK.

U trećem stupcu možete pročitati oronime naših kosinjskih prezimena, a koji se pojavljuju u drugim dijelovima Lijepe Naše. Naravno i najviše takvih oronima dolazi iz područja Gorskog Kotara, obzirom je većina nas (kako su nas zvali Kranjci) i doseljena iz Gorskog Kotara u Kosinj, a po oslobođenju Like od Osmanlija.

Kako se podaci o špicnametima budu upotpunjavali, tako ćemo i tablicu ažurirati, a do tad najniže pogledajte nekoliko zanimljivih, na brzinu pronađenih lokaliteta koji nose nazive po kosinjskim prezimenima.

NADIMCI (ŠPICNAMET)ORONIMI PREMA PREZIMENIMA U KOSINJUORONIMI PREMA PREZIMENIMA U RH
Abramović ()Abramovićeva lokvaAbramovići dio naselja u Cista Provo
Benčić (Ličine)Benčićeva vlaka, Benčićev žlibBenčić – na 15 lokacija u RH
Biljan ()()Biljani šuma u Brestovcu, Biljan dolac – vrh u Gospiću
Biljman ()()()
Butina (Matani, Šipeli, Popovi, Vrićini)Butinske jame, Butinska biljevinaButina vrelo i zaselak u Vrgorcu, Butina ulica Murter, Butina jama i vrh kod Klenovnika
Crnković ()()Crnković zaselak u Vojniću
Delač (Šukljini, Mazalice, Trapani, Tutunje, Vučići, Valkani)Delačeva glavica, Delačeva draga, Delačeva biljevinaDelač naselje u Brod Moravicama i zaselak u Slunju
Drašković ()Draškovićeva lokvaDrašković – na 15 lokacija u RH, Dvorac Trakošćan
Fadljević (Jolini, Purani, Vrićini)Fadljevića lokvaFadljevići zaselak kod Studenaca u Lici
Golik ()Golikov bujadnik, Golikova pila, Golikova draga, Golikova plasa, Golikov vrhGoliki naselje u Delnicama i Brod Moravicama
Grgurić (Žujani, Medini, Brneti, Siveri, Skenderi)Grgurova krčevina, Grgurićev zdenacGrgurića stan pastirska kuća u Kutini, Grgurićev gaj u Zadru i Grgurići dio naselja u Dubrovačkom primorju
Jurković ()Jurkovićeva draga, Jurkovićeve stijeneJurković – na 22 lokacije u RH
Jugović ()Jugovićeve bare, Jugovićeva vlakaJugovićev breg u Đurđevcu i Jugovići zaselak u Orebiću
Katalin ()Katalinova glavicaKatalini zaselak u Radoboju i Katalin vrh u Klani
Klobučar (Ćopići, Prteni, Jolini, Smijači, Šeprlije, Šmiti, Brajkani, Filezi)Klobučarevo vrelo, Klobučarev klanac, Klobučarov vrh, Klobučarska stranaKlobučar brežuljak u Kutini, zaselak u Glini i Otočcu, vrh u Mrkoplju, otočić na Kornatima te Klobučar rt u Dubrovačkom primorju
Koričić ()()Koričići zaselak u Brinju
Lekčević ili Legčević (Lekci)Lekčev goljak, LegenacLekčevac šuma u Senju
Majetić (Žule)()Majetićev vršak u Otočcu, Područna škola Stanka Majetića u Vrbovskom
Majnarić ()()()
Mance (Manceti)Mance draga, Mancetovo brdoMance zaselak u Skradu, željeznički tunel u Vrbovskom, Mance hotel u Brodu na Kupi, kuća Mance – etnocentar u Vrbovskom, kuća Mance (Jarneča hiša iz 1740. god.) najstarija kuća u Gorskom Kotaru, Gornji Kuti, Mance ulica u Voloderu
Marincl ili Marincel ()()()
Marinelin ()()()
Marinić ()Marinička livada, Marinčeva biljevina, Marinić stranaMarinića brdo u Gvozdu, Marinići naselje u Viškovu, Moščenićkoj Dragi i Runovićima, Marinićke jame u Pazinu
Martinčić ()Martinčićev vrh, Martinčićev stanMartinčići zaselci u Grožnjanu, Sv. Petru Orehovcu, Cerovlju i Umagu, Martinčići šuma u Moščenićkoj Dragi
Mikovčić (Mrljci)()()
Miletić ()Miletićev vrhMiletići – na 18 lokacija u RH
Nikšić (Tubani)()Nikšić Gornji i Donji naselja u Slunju, naselje u Vrbovskom, zaselak i groblje u Gospiću i Slunju
Petranović (Brdari)Petranovićeva dragaPetranovića dulibe u Otočcu, Petranovića vrelo u Kninu
Petrlić (Makuri, Lepani, Jacmani, Kecani)()Petrlići zaselak kod Kose Janjačke
Petrović (Šuljari)()Petrovići – na 49 lokacija u RH
Pielić ()()()
Pilipić ()Pilipićev vršak()
Pintar ()()Pintari selo kod Pisarovine i zaselak u Čabru
Piršlin ()Piršlin vršak, Piršlini šuma()
Pleša (Šuljari, Krlešini, Pilari, Režani, Pajini, Jacmani)Plešeća lokva, Plešetova glavica, Plešća draga, Plešća glavicaPleše zaselak kod Ramljana i Slunja, Pleševo brdo Lastovo
Podnar (Klapani, Šojići)Podnarova draga, PodnarovoPodnar šuma u Skradu
Prša (Pećine, Zajci, Zlatani, Biznovi)Pršći vrelac, Pršić vrh, Pršina biljevina()
Rast ()Rastova draga()
Ražić (Lukšaci)Ražićeva draga()
Sigurnjak ()Sigurnjakove ograje, Sigurnjakov stan, Sigurnjakovac()
Sokolić ()()Sokolići zaselak Novi Golubovec, Sokolić vrh u Gradacu, Dubrovniku i Lupoglavu, Sokolić uvala u Vela Luci i Sokolić rt u Dubrovniku
Šimac ()Šimina glavica, Šimac jama()
Šop ()Šopova draga, Šopovo brdo()
Špoljarić (Špici, Rusi, Štefani, Popovi, Smrzlije, Matani, Josini, Pagani, Cincari, Brdari)()Špoljarići zaselak Slunj, Molve i Glina, Špoljarić mlin u naselju Korana kod Plitvica
Šporčić (Moršini, Makuri)Šporčićevo trsje, Šporčićeva glavicaŠporčić zaselak Kuterevo
Štajduhar ili Štajdohar ()Štajderova dragaŠtajduharov mlin Pleternica
Štefančić (Števanči, Klapani)()Štefančica oranica Mala Subotica
Šutić ()()Šutića vrh kod Perušića
Tomac (Zečići)Tomćeva draga, Tomino brdoTomac Mali i Veliki vrhovi u Delnicama, Tomac jarak zaselak Delnice
Veselin ()()()
Vidmar (Vidačići)()()
Vukelić (Jurići, Žbiri, Ivići)Vukelića drageVukelić – na 27 lokacija u RH
Žagar ()Žagarov krčŽagari Gornji i Donji naselja u Čabru, Žagari zaselak Glina, Žagarova draga u Senju i Žagarovo brdo u Ogulinu
Tablica kosinjskih nadimaka i oronima, izvor FB stranica: Kosinj izvorište hrvatske tiskane riječi
Draškovićev dvorac Trakošćan, vlasnici Draškovići iz Buške župe
Hotel Mance, Brod na Kupi, Gorski Kotar
Špoljarić mlin i vodenica, selo Korana, Plitvice
Štajduharov mlin, Pleternica
otočić Klobučar, Kornati

U Zagrebu, 21.11.2021.god., mr.sc. Ivan Mance