O autoru

Ivan Mance rođen je 29. lipnja 1975. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu diplomirao je 2005. godine i stekao zvanje diplomirani inženjer sigurnosti, smjer: zaštita na radu. Magistrirao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine, na znanstvenom magistarskom studiju s temom: Prisutnost koncepta CRM-a u poslovanju trgovačkih društava za zaštitu na radu i mogućnost njegovog sustavnog uvođenja. Na doktorskom studiju povijesti Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu doktorirao je 2023. godine s temom: Hipoteza o Kosinjskoj tiskari – informacijsko-povijesna analiza, s najvećom pohvalom za izuzetno izvrsne radove (summa cum laude).

Ivan Mance

Profesionalno se 26 godina bavi poslovima integralne sigurnosti (zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša, tjelesno-tehnička zaštita), kontinuirano je trinaest godina rukovodio predmetnim poslovima kao voditelj Službe zaštite na radu u Intereuropa te potom u HP – Hrvatska pošta. Danas je vlasnik mikro tvrtke Kosinj konzalting kroz koju i dalje obavlja poslove integralne sigurnosti.

Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, gdje je držao kolegij Zaštita na radu u laboratoriju, studij Sanitarno inženjerstvo, izabran je u nastavno zvanje predavača u području tehničkih znanosti. Stručno se usavršavao veći dio radnog vijeka završivši cijeli niz državnih i međunarodnih certificiranih programa, od kojih izdvajamo važnije: državni stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu; državni stručni ispit za odgovornu osobu za zaštitu od požara; državni stručni ispit za voditelja tima za izradu procjene ugroženosti od požara; vatrogasni časnik I. klase; interni auditor prema normi EN ISO 14001:2004(9); Lead auditor prema normi BS OHSAS 18001:2009; Lead auditor prema normi ISO/IEC 27001:2013.

Poviješću Kosinja, poglavito u kontekstu mogućeg lokaliteta prve tiskare u Hrvata krajem 15. stoljeća, bavi se više od petnaest godina, o čemu je napisao i objavio tri knjige: Kosinj – izvorište hrvatske tiskane riječi (2013.), Vinogradi u Kosinju (2019.) i Kosinjska tiskara – povijesna, informacijska i kartografska studija (2023.). Na temu Kosinja objavio je preko dvadeset stručnih i novinskih članaka. Suautor je i u knjizi Leksikon Ličana (2017.), dok je uređivao četiri knjige: dvije zbirke pjesama Milana Bošnjaka, Zelenoplavo (2103.) i Neuki letači (2013.), Crkva hrvatskih mučenika na Udbini – od ideje do ostvarenja (2016.) te zbirku priča i pjesama Mile Mudrovčića: Ličke priče ispod Velebita (2020.).

Autor je ili suautor ukupno 53 rada, od čega je uz spomenute knjige, četrnaest znanstvenih, devet stručnih i 22 ostalih radova. Bio je u organizacijskim odborima više znanstveno-stručnih konferencija i simpozija iz područja integralne sigurnosti, kao i član Programsko-organizacijskog odbora 1. znanstveno-stručne konferencije Kosinjska dolina jučer, danas, sutra – održane u Gornjem Kosinju, 30. rujna 2022. Član je više državnih i međunarodnih udruga, od kojih izdvajamo dvije važne za hrvatsku povijest i glagoljaštvo: Društvo prijatelja glagoljice (član od 2015.); Znanstveno i kulturno društvo Kosinj (suosnivač i glavni tajnik od 22. veljače 2022.). Za svoj dosadašnji rad uvršten je u biografsku enciklopediju Who Is Who u Hrvatskoj (2012.). Nagrađen je državnim priznanjem za postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unaprjeđenje sustava zaštite na radu u RH (2015.).

Znanstveno-istraživački interes pronalazi u interdisciplinarnom području srednjovjekovne hrvatske povijesti i informacijskih znanosti – s naglaskom na povijest Like i hrvatsku inkunabulistiku.

Poveznice:

Kosinj konzalting

Wikipedia

Informacijski sustav znanosti RH

e-posjetnica

ORCiD

Google Znalac